Det kan vi

 • Gratis opmåling og tilbudsgivning.
 • Kontakt JBH-Vinduer & Døre, aftal tidspunkt for opmåling og en snak om vinduestype, åbne / lukke funktion m.m., benyt min store erfaring den er gratis.
 • Efter opmåling udfærdiges der et tilbud, som sendes på mail.
  Telefonisk opfølgning af tilbud og en snak om detaljer og eventuel aftale om ordrebekræftelse.
 • Ordrebekræftelse fremsendes herefter til underskrift, på det aftalte.
 • Vinduer / døre bestilles på fabrik og leveres på adresse i henhold til aftale og monteres hurtigst muligt derefter.
Arbejdsgang vedrørende montering af vinduer og døre
 • Vi ankommer til din bopæl til aftalt tid og begynder udskiftningen.

 • Først udtages de eksisterende vinduer forsigtigt så eventuelt murskader begrænses mest muligt.
  Murhullet afrenses og nye vinduer isættes i henhold til vinduesfabrikkens anvisninger.

 • Udvendigt fuges med elastisk fugemasse og indvendigt afsluttes med malede standardlister til fuldt færdigt arbejde.

 • Der afsluttes med let rengøring og vinduernes åbne- & lukkefunktion demonstreres hvis dette ønskes.

Ydermere kan vi tilbyde
 • Indvendig isolering af ydervægge med speciel isolering
 • Andet snedker / tømrerarbejde i forbindelse med vinduesudskiftning,
  udføres efter aftale.
 • Justering og smøring af vinduer og døre
 • Gulvafslibning - pålægning af linoleum